Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.

  • VIB Quận Ngô Quyền
  • VIB Lach Tray

    Số 114 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

  • VIB Quận Ngô Quyền
  • VIB Ngô Quyền

    283 - 285 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng