Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.