Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Quận 6 Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 6.

  • VIB Quận 6
  • VIB Quận 6

    Số 161 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP HCM