Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thủ Đức.

  • VIB Quận Thủ Đức
  • VIB Thủ Đức

    192 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM