Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.

  • VIB Thành Phố Nha Trang
  • VIB Phan Chu Trinh

    21 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

  • VIB Thành Phố Nha Trang
  • VIB Nha Trang

    50 Lê Thành Phương, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa