Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đà Lạt.

  • VIB Thành Phố Đà Lạt
  • VIB Lâm Đồng

    56-58 Khu Hòa Bình, Phường 1, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng