Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Huyện Diễn Châu Nghệ An

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Diễn Châu.

  • VIB Huyện Diễn Châu
  • VIB Diễn Châu

    tầng 1, Tòa nhà Trụ sở Bưu điện Huyện Diễn Châu, Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.