Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Việt Trì Phú Thọ

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Việt Trì.

  • VIB Thành Phố Việt Trì
  • VIB Việt Trì

    số 1676 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ.