Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Quảng Ngãi.

  • VIB Thành Phố Quảng Ngãi
  • VIB Quảng Ngãi

    số 289 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi