Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Huyện Đông Triều Quảng Ninh

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đông Triều.

  • VIB Huyện Đông Triều
  • VIB Hoàng Thạch

    Số 100 đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.