Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Cẩm Phả Quảng Ninh

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cẩm Phả.

  • VIB Thành Phố Cẩm Phả
  • VIB Cửa Ông

    Tổ 72 phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  • VIB Thành Phố Cẩm Phả
  • VIB Cẩm Phả

    435 đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh