Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Móng Cái Quảng Ninh

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Móng Cái.

  • VIB Thành Phố Móng Cái
  • VIB Móng Cái

    Số 9 đường Hùng Vương, Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh