Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Tây Ninh Tây Ninh

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tây Ninh.

  • VIB Thành Phố Tây Ninh
  • VIB Tây Ninh

    324 Đường 30/4, KP1, P3, TP.Tây Ninh