Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Thái Bình Thái Bình

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Bình.

  • VIB Thành Phố Thái Bình
  • VIB Thái Bình

    tầng 1 tòa nhà Thái Bình Dream, số 355 Lý Bôn, phường Đề Thám, Tp,Thái Bình, tỉnh Thái Bình.