Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.

 • VIB Thành Phố Thái Nguyên
 • VIB Gang Thép

  Tổ 11 Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

 • VIB Thành Phố Thái Nguyên
 • VIB Thái Nguyên

  số 661đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 • VIB Thành Phố Thái Nguyên
 • VIB Lương Ngọc Quyến

  127 Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên