Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hóa

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thanh Hóa.

 • VIB Thành Phố Thanh Hóa
 • VIB Trường Thi

  Số 267 đường Trường Thi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 • VIB Thành Phố Thanh Hóa
 • VIB Lam Sơn

  số  217 đường Quang Trung 1, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 • VIB Thành Phố Thanh Hóa
 • VIB Thanh Hóa

  Số 2 đường Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 • VIB Thành Phố Thanh Hóa
 • VIB Bà Triệu

  Lô 30, Khu nhà liền kề, Phường Đông Thọ, đường Bà Triệu, TP. Thanh Hóa