Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Yên.

  • VIB Thành Phố Vĩnh Yên
  • VIB Vĩnh Phúc

    số 69 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

  • VIB Thành Phố Vĩnh Yên
  • VIB Vĩnh Yên

    Tầng 1 Siêu thị Sài Gòn - Vĩnh Yên, khu đô thị chùa Hà Tiên - Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc